הצטרפו אלינו להציל חיים 

ולהשמיש ברגעים אלה עשרות מקלטים בקווי עימות